• Al 60 jaar een begrip
  • 3000 m2 aan showroom
  • Uitgebreide collectie
  • Gratis parkeren

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Van Gils.
Van Gils streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend.
Van Gils kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via de website van Van Gils toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld. Van Gils kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina's.

Van Gils behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logo's. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Gils is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie (waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomateriaal, beeldmerken en logos worden begrepen) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Mocht u vragen of opmerkingen over deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via aanvraag@vangils.nl of vul het contactformulier in